Аквапарк

Аквапарк, oбщина Копривщица – 2015 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • изкопни работи;

 • направа на кофраж;

 • монтаж на армировка;

 • полагане на бетон;

 • направа на eл., ВиК и ОВК инсталации;

 • обзавеждане.

 

Комплексът на водния парк съдържа следните елементи:

 • басейн с дължина 25 м., ширина 6 м. и дълбочина от 1,80 м. до 1,20 м., състоящ се от три коридора; множество водни атракционни съоръжения;

 • два по-малки детски басейна с приблизителни размери 4х4 м.;

 • водна пързалка с три тракта;

 • обслужваща едноетажна сграда;

 • свободностоящи открити душове със съблекални боксове и пейки около тях;

 • обслужващ паркинг.