www.exgar.com > Дейности

Дейности

 

 

Експрес Гаранцион ООД е една от водещите строителни компании с над 25 – годишен професионален опит и общественo признание на територията на град Варна и в страната.

 

 

Основните направления, в които фирмата се е доказала, са:

 

  • Строителство на хотелски и ваканционни комплекси;

  • Жилищно строителство;

  • Строителство на обществени и административни сгради;

  • Спортни и водно-атракционни съоръжения;

  • Инфраструктурни проекти;

  • Депо за твърди битови отпадъци.