www.exgar.com > За Нас > Референции

Референции

След създаването си през далечната 1990 година, фирма Експрес Гаранцион е работила с множество реномирани предприятия.

 

Свидетелство за това са и референциите, които сме получили през годините. Благодарим на нашите клиенти за това, че са заложили на качеството, като са ни избрали!

 

По-долу може да разгледате част от нашите референции.

 

 

 

 

 Удостоверение за добро изпълнение – oбщина Оряхово

Удостоверение за добро изпълнение – oбщина Оряхово

Удостоверение за добро изпълнение – "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на oбщина Оряхово".
Референция от община Шумен

Референция от община Шумен

Референция за изграждане на "Регионално депо за неопасни битови отпадъци – Шумен".
Референция от "Пътстрой – Варна" ЕООД – община Нови пазар

Референция от "Пътстрой – Варна" ЕООД – община Нови пазар

Референция от "Пътстрой – Варна" ЕООД за "СМР по обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в община Нови пазар".
 Референция от "Росбул Груп" ООД

Референция от "Росбул Груп" ООД

Референция от "Росбул Груп" ООД – пристройка, надстройка и ремонт на съществуващ хотел "Сердика".
Референция от "Сандроуз Холидейз" ЕООД

Референция от "Сандроуз Холидейз" ЕООД

Референция от "Сандроуз Холидейз" ЕООД за строителство, доставка и монтаж на технологичното оборудване и облицовката на обект "Антична пещ и Луна-аквапарк".
Удостоверение за добро изпълнение – община Копривщица.

Удостоверение за добро изпълнение – община Копривщица.

Удостоверение за добро изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Аквапарк"– община Копривщица.
Удостоверение за добро изпълнение - община Балчик

Удостоверение за добро изпълнение - община Балчик

Удостоверение за добро изпълнение на "СМР за цялостно изграждане на открит тренировъчен басейн с размери 50/20, с. Кранево, община Балчик".
Референция от община Варна

Референция от община Варна

Референция от община Варна - "Закрит басейн за обществено ползване" - кв. Възраждане, град Варна.
Референция от "Баутек България" ООД

Референция от "Баутек България" ООД

Референция от "Баутек България" ООД - "Изработване на работни проекти, доставка и монтаж на съоръжения, инсталации и облицовка, строителство и реализация до ключ н открит тренировъчен басейн и съблекални – с. Кранево, община Балчик".
Референция от "Бон Марин Юнион"

Референция от "Бон Марин Юнион"

Референция от "Бон Марин Юнион", град Варна - реставрация и груб строеж на обект "Надстройка с три етажа и терасовиден етаж за обществено обслужване над едноетажна сграда Паметник на културата ".
 Удостоверение – град Плевен

Удостоверение – град Плевен

Удостоверение за "Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен – I Етап".
Референция от комплекс "Приморски - град Варна

Референция от комплекс "Приморски - град Варна

Референция за "Реконструкция и модернизация на плувен комплекс "Приморски", град Варна – III- ти етап: Покрит тренировъчен комплекс".
Референция за добро изпълнение - град Раковски

Референция за добро изпълнение - град Раковски

Референция за добро изпълнение "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, улично осветление, изграждане на велоалея и благоустройство и паркоустройство", град Раковски.
Референция от "Биовет" АД – град Пещера

Референция от "Биовет" АД – град Пещера

Референция от "Биовет" АД – град Пещера – строително монтажни работи на производствени помещения, реконструкция и изграждане на нов питейно битов и противопожарен водопровод, канализация за битови и производствени води.
Референция за "Подобряване на градската среда в град Шумен"

Референция за "Подобряване на градската среда в град Шумен"

Референция за "Подобряване на градската среда в Шумен – централна пешеходна зона и градска градина".
Референция за добро изпълнение от "Бон Марин" АД

Референция за добро изпълнение от "Бон Марин" АД

Референция за добро изпълнение от "Бон Марин" АД – строителство на обект "Складова база, с. Тополи, община Варна".
Референция за добро изпълнение от "Бон Марин" АД

Референция за добро изпълнение от "Бон Марин" АД

Референция за добро изпълнение от "Бон Марин" АД – строителство на обект "Складова база, склад 3, с. Тополи, община Варна".
Референция от община Завет

Референция от община Завет

Референция за "Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет".
 Референция от община Кубрат

Референция от община Кубрат

Референция за "Рекултивация на съществуващо общинско депо в община Кубрат".
 Референция от община Завет

Референция от община Завет

Референция по проекта за "Благоустройсвто на централна част", община Завет.
Референция за изпълнение на проекта – община Завет

Референция за изпълнение на проекта – община Завет

Референция за изпълнение на проекта "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – община Завет".