Антична пещ и "Луна – аквапарк"

Антична пещ и ,,Луна – аквапарк” (Проект за реставрация, консервация и експониране на антична пеш и изграждане на аквапарк) – 2013 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • земни работи;

 • кофражни и бетонови работи – изграждане на детски басейн;

 • басейн ,,Ролба”;

 • басейн ,,Трипистова пързалка”;

 • басейн ,,Камикадзе”;

 • технически помещения за басейните;

 • вертикална планировка;

 • подпорни стени;

 • площадкови ВиК и ел. инсталации;

 • доставка и монтаж на водни пързалки;

 • технологично оборудване за водни пързалки;

 • облицовка на басейни.

 

Строежът представлява реализация на аквапарк и защитна сграда на разкрита културна ценност ,,Пещ за строителна керамика“. Сградата е с монолитни оградни стени от стоманобетон и сглобяем покрив от метал с два пласта прозрачен четирикамерен поликарбон. Обединени са обемите като се съвместява защита на културната ценност и пълноценното ѝ експониране във водното съоръжение през активния туристически сезон.