Благоустрояване на централна градска част

Благоустрояване на централна градска част, град Завет – II етап – 2014 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • рехабилитация на главна алея в Градски парк – подход за стадиона – част от кв.93, гр. Завет; рехабилитация прилежащо пространство – градина пред ,,Младежки клуб“ – рехабилитация на пространство около част от кв. 44;

  • рехабилитация на зелени площи при Музей-галерия с тротоарното пространство – част от кв. 84; рехабилитация на пространство около ,,Битов комбинат“ с тротоарни площи по главен път – част от кв. 82;

  • рехабилитация на тротоарни площи покрай гавен път от кв. 48, кв. 99, кв. 78 и кв. 76 по плана на гр. Завет;

  • комбинирани цветни настилки от вибропресовани бетонови плочи върху пясъчна основа;

  • игрови сектори за деца;

  • ударопоглъщаща каучукова настилка върху шлайфана бетонова основа;

  • дървени беседки;

  • ВиК;

  • алейно осветление;

  • озеленяване.