Благоустрояване централна градска част

,,Благоустрояване на централна част - кв. 20 и част от кв. 13 по плана на с. Брестовене, Община Завет, област Разград и благоустрояване на част от кв.39 по плана на с. Острово, община Завет, област Разград – 2011г.“

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • благоустройствени дейности с обща площ 7 дка;

  • изпълнена е изцяло нова планировка на настилката и на прилежащите зелени площи при Общината;

  • изградени са настилки в комбинация от три вида бетонови плочи – охра, сиви и червени; площадка с пилони за знамена;

  • монтаж на дървени пейки;

  • изпълнение на вертикална планировка – озеленяване; изграждане на алеи с улично осветление, доставка и монтаж на детски съоръжения.