Хотелска сграда в УПИ V

„Хотелска сграда в УПИ V, кв.253 по плана на с. Кранево, oбщина Балчик, oбласт Добрич’’  – 2014 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • груб строеж на хотелска сграда (състояща се от апартаменти, ресторант, обслужващи помещения, бюро за обмен на валута, фризьорски салон и др.);

  • земни работи (изкоп с багер, подравняване и оформяне на изкопа; натоварване на земната почва и строителните отпадъци, превоз и депониране на лицензирано депо; обратен насип земни маси, уплътняване и подравняване на терена; разриване);

  • конструкции – кофражни, армировъчни и бетонови работи;

  • доставка и полагане на битумен грунд и на полиетиленово фолио;

  • архитектура – зидарски работи;

  • покривни работи – изпълнение на скатен и на плосък покрив.