Курортна сграда с жилища "Кипарисите"

Курортна сграда с жилища "КИПАРИСИТЕ" – 2011 г.

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • конструкции;

 • ВиК и ел. инсталации;

 • парково осветление;

 • телефонна инсталация;

 • звънчево – домофонна инсталация;

 • заземителна инсталация;

 • ОВК (отоплителни, вентилационни и климатични инсталации);

 • паркоустройство и благоустройство.

 

 

Жилищна сграда (включително и за настаняване на курортисти) с:

 

 • три надземни нива и складови помещения в подпокривното пространство и сутеренното ниво;

 • 8 апартамента;

 • 3 ателиета;