Надстройка с три етажа и терасовиден етаж

Надстройка с три етажа и терасовиден етаж за обществено обслужване над едноетажна сграда в УПИ IX-2 в кв.75, гр.Варна – 2011 г.

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • изграждане до степен на завършеност - груб строеж (изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи);

  • изграждане на ВиК инсталация;

  • изграждане на настилки в комбинация от три вида бетонови плочи – охра, сиви и червени; площадка с пилони за знамена;

  • монтаж на дървени пейки;

  • изпълнение на вертикална планировка – озеленяване; изграждане на алеи с улично осветление, доставка и монтаж на детски съоръжения.