Обновяване и модернизация на физическата среда

Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централна пешеходна зона на гр. Плевен – етап I – 2014 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

По реконструкцията на площадното пространство са изпълнени:

  • демонтажни работи;

  • подготовка на основата за полагане на настилка;

  • доставка и монтаж на паважната настилка;

  • доставка и монтаж на елементите на градския дизайн – пейки, кошчета и афишни колонки.

     

На големия фонтан на площад „Възраждане” са изпълнени:

  • хидроизолационни работи;

  • нови облицовки;

  • ново технологично оборудване (включващо тръбна разводка, помпи, колектори и дюзи);

  • изграждане на нова система по част „Електро”, както и система за цялостно управление и синхронизиране на водни и светлинни ефекти на фонтана.