Паваж, включително направа пътно легло с бордюри

Паваж, включително направа пътно легло с бордюри - с. Звездица, Община Варна – 2010 г.

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • паваж (включително направа пътно легло с бордюри);

 • оформяне вертикалната планировка около пътя;

 • затревяване скат под пътека от гнайс с фабрични чимове;

 • подготовка на основата и затревяване около пътеката с гранитни плочи;

 • изкоп;

 • подготовка и подравняване на основата на пътя;

 • трошенокаменна настилка фракция 0-40 мм. за основа с дебелина 20 см.;

 • уплътняване на земното легло с валяк;

 • подложка от циментов разтвор с дебелина 12 см. за редене на големи павета;

 • доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 10 см., включително уплътняване;

 • доставка и монтаж линеен отводнител - АСО;

 • доставка и монтаж настилка с гнайс на тревна фуга;

 • настилка от гранитни павета (доставка и монтаж);

 • доставка и полагане на гранитни бордюри 18/20/50.