"Павилион за сънна терапия"

Основен ремонт с реконструкция на сграда „Павилион за сънна терапия“ в Онкологичен Център на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна – 2015 г. Изграждане на трети бункер за линеен ускорител, находящ се в УПИ "ВМИ", местност "Сотира", 23 Микрорайон по плана на град Варна, с идентификатор 10135.2555.330 / Многопрофилна болница за активно лечение "СВETA МАРИНА" ЕАД

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • изграждане на бункер за линеен ускорител;

  • обслужващи помещения към бункера (предверие, чакалня, съблекални, два лекарски кабинета, тоалетни за персонала и посетителите, стая за персонала и съблекални);

  • технически помещения към бункера (командна зала, техническо помещение – сървър, UPS, ел. табло, техническо помещение за вентилация);

  • земни работи;

  • кофражни работи;

  • армировъчни работи;

  • бетонови работи;

  • довършителни работи;

  • външно eл. захранване;

  • ОВК.