Подобряване на градската среда

Подобряване на градската среда в гр. Шумен – Рехабилитация на ул. ,,Христо Ботев“, Централна пешеходна зона и Градска градина – 2010 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • рехабилитация на пешеходна улица ''Христо Ботев'' и парк ''Оборище'';

  • автоматизирана напоителна система на зелени площи на пешеходна улица ''Христо Ботев'' и парк ''Оборище'';

  • детска площадка и паркова мебел площад ''Оборище'';

  • саниране на съществуващата дървесно-храстова декоративна растителност в зелени площи; детска площадка и паркова мебел площад ''Оборище'';

  • изкопно – насипни работи;

  • конструкция за нова настилка от трошенокаменна фракция;

  • настилка от павета Бехатон;

  • паркоустрояване и озеленяване;

  • изпълнение на поливна система;

  • обзавеждане на детска площадка.