Пристанищен терминал "Леспорт"

„Възстановяване на настилки на открита площадка в тила на 3-то корабно място в Пристанищен терминал Леспорт” и ,,Проектиране и изпълнение (СМР) на офиси и закрити складови площи в Пристанищен терминал Леспорт“

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • почистване на площадка;

 • подобряване на основата чрез уплътняване и изграждане на стоманобетонова настилка с носимоспособност минимум 5 т/кв. м с обща площ 6000 кв. м.;

 • столова с кухня (партерен етаж) преработена в офисна част;

 • земни работи;

 • кофражни работи;

 • армировъчни работи;

 • бетонови работи;

 • довършителни работи;

 • ел. инсталация;

 • преработка на ВиК инсталация;

 • ОВК.