Пристройка, надстройка и ремонт на хотел "Сердика"

Пристройка, надстройка и ремонт на хотел ,,Сердика” и ЗОХ в с. Кранево, община Балчик – 2012 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • изпълнено е едно изцяло ново хотелско тяло – блок А;

 • нова спортна зала;

 • разширение на хотелските стаи с нови тераси;

 • надстроени са двете съществуващи хотелски тела – блок Б и блок В с един хотелски етаж и един тавански;

 • земни работи;

 • армировъчни работи;

 • бетонови работи;

 • зидарски работи;

 • метална конструкция;

 • монтаж на фасадни и покривни термопанели;

 • довършителни работи – топлоизолационна система, мазилки, замазки, вътрешни облицовки и настилки;

 • хидроизолации;

 • монтаж на дограма.