Проектиране и цялостно изграждане на басейн

Проектиране и цялостно изграждане на басейн и съблекални, включително доставка и монтаж на съоръжения, инсталации и облицовка, с. Кранево, oбщина Балчик – 2010 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • открит басейн с размери 20/50 м. с преливни бордове и прилежащ компенсаторен резервоар;

  • система за дрениране на високи подпочвени води;

  • дамска и мъжка съблекалня с тоалетни и душове;

  • помещения за съхранение на оборудване по обслужване на басейна;

  • инвентарна стая за съхранение на преносимо спортно оборудване.

 

СМР по части:

  • конструктивна;

  • архитектурна;

  • Електро и ОВК (отоплителни, вентилационни и климатични) инсталации;

  • изработка и монтаж на армировка;

  • облицовки.