Проектиране, изграждане, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на обществен басейн

Проектиране, изграждане, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на обществен басейн, ж. к. "Възраждане", гр. Варна – 2010 г.

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • закрит басейн с размери 25/12,5м. със съблекални с душове;

 • медицински кабинет;

 • стая за треньори и др. ;

 • обслужващи помещения;

 • вертикална планировка 705 кв. м.;

 • паркинг;

 • озеленяване с изградена автоматизирана поливна система.

   

СМР по части:

 

 • конструктивна;

 • архитектурна;

 • Електро и ОВК (отоплителни, вентилационни и климатични) инсталации;

 • изработка и монтаж на армировка;

 • заготовка и монтаж на метална конструкция;

 • доставка и монтаж на термопанели;

 • тенекеджийски работи от прахово боядисана ламарина.