Разширение – "Биовет"

Разширение – “Биовет”, гр. Разград – 2011 г.

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • инсталация за производство на междинни продукти;

  • водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди с обща дължина 1437 м.;

  • канализация за битови и производствени води с дължина 827 м.;

  • строително – монтажни работи по производствени помещения с обща площ 8360 кв. м. - (груб строеж, зидарии, довършителни работи – мазилки, шпакловки, облицовки, настилки и др.).