Разширение на регионално депо за неопасни битови отпадъци – II–ри етап

Разширение на регионално депо за неопасни битови отпадъци – IIри етап – клетка 2 и 3 – гр. Шумен – 2010 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • изкоп и преместване на хумус;

  • направа на насип за земно легло;

  • подравняване и уплътняване на откосите;

  • полагане на HDPE фолио;

  • газови кладенци;

  • дренажна система;

  • изграждане на пожарен водопровод;

  • обслужващи пътища и други специализирани дейности.