Реконструкция и модернизация на плувен комплекс "Приморски"

“Реконструкция и модернизация на плувен комплекс “Приморски” – III-ти етап: ” Покрит Тренировъчен комплекс” – 2013 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • покрит тренировъчен комплекс – басейн с размери на водното корито 16м/25 м. с шест плувни коридора;

 • трибуни с 312 места за зрители;

 • фоайе и санитарни възли за зрители, инсталационни коридори;

 • компенсаторен резервоар;

 • помещения за реагенти;

 • складове;

 • фитнес зала;

 • земни работи;

 • армировъчни работи;

 • бетонови работи;

 • зидарски работи;

 • метална конструкция;

 • монтаж на покривна ламарина;

 • довършителни работи – топлоизолационна система, мазилки, замазки, вътрешни облицовки и настилки;

 • хидроизолации;

 • монтаж на дограма.