Рекултивация на съществуващо общинско депо

Рекултивация на съществуващо общинско депо в oбщина Кубрат – гр. Кубрат – 2013 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • техническа рекултивация;

  • вертикално планиране;

  • газоотвеждаща система;

  • биологична рекултивация и мониторинг.