Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – Община Завет – 2011 г.

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци;

  • изгребване на отпадъци от северна и южна площадка – 23208 кв. м.;

  • преоткосиране и вертикално планиране – 2634 куб. м.;

  • разстилане, подравняване и уплътняване на отпадъци – 15 924 куб. м.;

  • газоотвеждаща система;

  • горен минерален запечатващ пласт;

  • рекултивационен пласт – 6845,5 м.;

  • биологична рекултивация, включваща минерално торене и затревяване.