Жилищна сграда "Платиниум"

Жилищна сграда "Платиниум. II категория, находящ се в УПИ XX – 1382, 1383, 1384 в кв.28 по плана на 8м.р." гр. Варна  – 2011 г

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • изграждане до степен на завършеност - груб строеж (изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи);

  • изграждане на ВиК и ел. инсталация.

 

Жилищна сграда с:

 

  • 30 апартамента;

  • търговски площи - 12 магазина;

  • подземни гаражи.

 

Жилищна сграда (включително и за настаняване на курортисти) с:

 

  • три надземни нива и складови помещения в подпокривното пространство и сутеренното ниво;

  • 8 апартамента;

  • 3 ателиета.